METODER

Hos coaching by munksgaard får du hjælp og støtte til at finde mere energi og overskud når livet bider fra sig.Du støttes i at komme tæt på eller (gen)finde dig selv og dine værdier, fordi du fortjener det.

I mit arbejde benytter jeg flere terapeutiske retninger. Jeg  tror på, at jeg bedst kommer omkring det hele menneske ved både at se på fortiden, nutiden og fremtiden som hænger sammen med måden, vi er til i verden på.

Jeg tror på, at mennesket har brug for at blive bevidst om sine mønstre og og grundlæggende værdier for at kunne finde ind til sit selv og leve et rigt og meningsfuldt liv.

Samtidig tror jeg, at opmærksomhed på vores narrative fortællinger – altså at livet får mening –  kan være med til at øge forståelsen af os selv og samtidig åbne for nye muligheder, perspektiver og foretrukne værdier. Nye fortællinger kan gøre, at man får øje på flere handlemuligheder

Udfordringer gør livet interessant og at overkomme dem gør livet meningsfuldt!

Værdiafklaring

Hvem er du og hvem vil du gerne være? Når vi har en ide om, hvad vores grundlæggende værdier er, bliver det lettere for os at sætte personlige mål og fastholde vores retning mod et værdibaseret liv.

Mønstre

Er du bevidst om dine mønstre og hvordan de påvirker dit liv og dit samspil med andre ? Lander du i de samme konflikter / situationer igen og igen ? Måske mangler du støtte til at se på og forstå mønstrene og hjælp til at finde mere hensigtsmæssige handlemønstre.

Retning i livet

Har du svært ved at finde retning i livet  og er drømmene (blevet)  utydelige ? Drømmene er vores kompas i livet. Hvis kompasset er utydeligt opstår der ofte utilfredshed og frustration,  eller noget andet som fjerner dig fra dig selv.

Mødet med mennesket

Mine metoder er naturligvis væsentlige i mødet med dig, men metoder kan ikke stå alene. Jeg er Stress og lifecoach, men jeg er også et menneske. Det vigtigste i min kontakt til dig er at DU føler dig set og hørt. Jeg skal være  tilpas nysgerrig på din problemstilling, så du opnår en tillid til, at jeg kan hjælpe DIG videre med det som udfordrer dig. Derfor vil vi altid sammen afstemme forventninger, så begge parter er bekendte med, hvad målet med forløbet er.

Hvorfor vælge mig?

Fordi jeg med mange års erfaring med mennesker i krise, er
i stand til at sætte mig ind i din situation og hjælpe dig til en bedre
forståelse af, hvor du står og hvordan du kommer videre.

Fordi jeg i mine samtaler, laver et grundigt forarbejde som sikrer,
at vi har afstemt forventninger og at jeg ved, hvilke forventninger du har til samtalerne.

Fordi jeg, sammen med mine teoretiske tilgange, anvender gode, relevante coaching modeller som sikrer,
at du kommer til at se nye perspektiver og  dermed kan udvikle dig konstruktivt.

Tag første skridt i dag